Panele fotowoltaiczne

Oferta:

Baza wiedzy:

Dla gmin położonych na obszarze, gdzie obowiązuje tzw. uchwała antysmogowa, o której mowa w art. 96 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.

Wymiana lub likwidacja wysokoemisyjnych źródeł ciepła na niskoemisyjne, termomodernizacja jednorodzinnych budynków mieszkalnych, podłączenie do sieci ciepłowniczej lub gazowej.

Ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów do 70% kosztów realizacji porozumienia.

Program „Stop Smog” dla gmin i ich mieszkańców

Od 1 stycznia 2021 r. Ministerstwo Klimatu i Środowiska wraz z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przejęli od Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii zadania związane z wdrażaniem programu „Stop Smog”

Tym samym NFOŚiGW kontynuuje współpracę z gminami na mocy dotychczas zawartych porozumień o współfinansowanie realizacji przedsięwzięć niskoemisyjnych ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów.

Od 31 marca 2021 r. NFOŚiGW prowadzi nabór wniosków na współfinansowanie przedsięwzięć niskoemisyjnych.

W związku z przyjęciem wzoru porozumienia dla związków międzygminnych, powiatów oraz związków metropolitalnych z dniem 3 listopada 2021 r. zmienione zostało ogłoszenie i regulamin naboru programu „Stop Smog” w zakresie dotyczącym wniosków związków międzygminnych, powiatów oraz związków metropolitalnych, a także uaktualniono wzór wniosku dla związków międzygminnych, powiatów oraz związków metropolitalnych oraz zamieszczono wzór porozumienia dla ww. wnioskodawców. Obecnie obowiązujące dokumenty – ogłoszenie o naborze, regulamin naboru wniosków a także dokumenty dla związków i powiatów – znajdują się poniżej.

Szczegóły projektu

 

Program „Stop Smog” wspiera wymianę bądź likwidację źródeł ciepła i termomodernizację w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych. Jest on realizowany przez gminy, jednak stroną porozumienia w imieniu gmin może być także powiatzwiązek międzygminny lub związek metropolitalny w województwie śląskim.

Cel programu

 

Ograniczenia emisji zanieczyszczeń i poprawa jakości powietrza oraz poprawa efektywności energetycznej budynków poprzez realizację przedsięwzięć niskoemisyjnych na rzecz najmniej zamożnych gospodarstw domowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, w tym w szczególności tych, których członkami są osoby mające prawo do korzystania ze świadczeń pieniężnych na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Program Stop smog - a1 energies

Program Stop smog

https://czystepowietrze.gov.pl/stop-smog/

Program Stop smog - a1 energies
Program Stop smog - a1 energies
Program Stop smog - a1 energies

Dla kogo?

Na co?

Ile?

Źródłem informacji jest strona https://czystepowietrze.gov.pl/stop-smog/ , zapraszamy na oficjalną stronę w celu uzyskania większej ilości informacji, bądź skontaktuj się z naszym konsultantem.

Zakres programu

 

Realizacja przedsięwzięć w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych polegający na:

 • Wymianie lub likwidacji wysokoemisyjnych źródeł ciepła na niskoemisyjne

 • Termomodernizacji

 • Podłączeń do sieci ciepłowniczej lub gazowej

 • Zapewnieniu budynkom dostępu do energii z instalacji OZE

 • Zmniejszeniu zapotrzebowania budynków mieszkalnych jednorodzinnych na energię dostarczaną na potrzeby ich ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej

Okres realizacji przedsięwzięcia

 

 • Do 3 lat od daty zawarcia porozumienia, w przypadku realizacji przedsięwzięć niskoemisyjnych w liczbie nie większej niż 2% łącznej liczby budynków mieszkalnych jednorodzinnych na obszarze gminy

 • Do 4 lat od daty zawarcia porozumienia, w przypadku realizacji przedsięwzięć niskoemisyjnych w liczbie większej niż 2% łącznej liczby budynków mieszkalnych jednorodzinnych na obszarze gminy

Forma wsparcia: 

 

 • dotacja

 

Wnioskodawca: 

 

 • Gmina

 • Powiat

 • Związek międzygminny

 • Związek metropolitalny w województwie śląskim

Pompy ciepła, fotowoltaika, rekuperacja, klimatyzacja - A1 Energies Energia odnawialna dla Twojego domu - A1Energies

KONSULTACJA