Pompy ciepła, fotowoltaika, rekuperacja, klimatyzacja  - A1 Energies Energia odnawialna dla Twojego domu - A1Energies
Panele fotowoltaiczne

REGULAMIN PROMOCJI „ Wiosna’23 z KLIMĄ ”

 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin określa zasady promocji organizowanej pod nazwą „Wiosna’23 z KLIMĄ”.
2. Organizatorem promocji A1-Energies Sp. z o.o. z siedzibą w Stara Iwiczna ul. Nowa 6.
3. Uczestnikiem jest osoba fizyczna/podmiot gospodarczy któ®y zakupi kompleksową instalację określoną w § 2 pkt. 1.
4. Promocja obowiązuje od dnia 21.03.2023 do 30.06.2023 lub do wyczerpania produktów określonych w § 2 pkt. 2.

 

§ 2 WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA

1. Warunkiem uczestnictwa w promocji jest zakup usługi oferowanej przez organizatora promocji [A1-Energies Sp. z.o.o.]: sprzedaż z montażem instalacji fotowoltaicznej lub pomp ciepła dowolnej mocy wyrażonej w kilowatach [kW].
2. Każdy Uczestnik, który w czasie trwania promocji spełni warunek określony w § 2 pkt. 1 Regulaminu może zakupić:

Klimatyzację SINCLAIR seria Ray o mocy 2,7kW/2,8kW o wartości 2 500,00 zł netto w cenie 1 zł netto bez montażu.
Warunkiem skorzystania z promocyjnej ceny jest montaż klimatyzacji wyłącznie przez firmę A1-Energies Sp. z o.o..
3. W ramach promocji uczestnik spełniający warunek określony w § 1 pkt. 1 Regulaminu może dokonać zakupu tylko jednego klimatyzatora do każdej podpisanej umowy.
4. Produkt za 1 zł netto przysługujący klientowi będzie stanowił osobną pozycję na fakturze vat.
5. Zakupiony w Promocji towar nie podlega zwrotowi ani wymianie.
6. A1-Energies Sp. z o.o. umożliwia zamianę promocyjnej klimatyzacji na inne urządzenie firmy SINCLAIR za dodatkową opłatą będącą różnicą pomiędzy cenami netto urządzeń na stronie firmy SINCLAIR. Warunkiem skorzystania z promocyjnej ceny jest montaż klimatyzacji wyłącznie przez firmę A1-Energies Sp. z o.o.. Koszt Montażu instalacji uwzględniając do 3 mb. rur chłodniczych, przewodów elektrycznych oraz rurki do odprowadzenia skroplin, wszystko w korytkach natynkowych oraz wspornik do jednostki zewnętrznej w cenie 1500,00 zł netto.
7. Uczestnik otrzyma promocyjną klimatyzację lub inny produkt zgodnie z postępowaniem opisanym w pkt. 6 do 5 dni po pełnym opłaceniu instalacji określonej w pkt. 1 oraz opłaceniu kosztów montażu promocyjnej instalacji klimatyzacyjnej. Montaż promocyjnej klimatyzacji odbędzie się w miejscu montażu instalacji określonej w § 2 pkt. 1.

 

§ 3 REKLAMACJE

1. Reklamacje dotyczące sprzedaży promocyjnej można składać na adres: A1-Energies Sp. z o.o. ul. Nowa 6 , 05-500 Stara Iwiczna lub na adres bok@a1energies.pl z dopiskiem : „Wiosna’23 z KLIMĄ”.
2. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko oraz kontakt zwrotny wraz z dokładnym opisem i powodem reklamacji.
3. Organizator zastrzega sobie termin rozpatrzenia reklamacji do 30 dni licząc od dnia jej otrzymania .
4. O wynikach reklamacji Uczestnik będzie informowany.


§ 4 RODO

1. Administratorem danych osobowych Uczestników Promocji jest Organizator.
2. Organizator będzie przetwarzał dane osobowe Uczestnika dla celów związanych z organizacją Promocji w okresie niezbędnym do wykonania obowiązków Organizatora wynikających z Regulaminu oraz zgodnie z przepisem art. 23 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
3. Uczestnik podaje swoje dane osobowe na zasadzie dobrowolności, ma prawo dostępu do nich, ich zmiany, poprawiania, żądania zaprzestania przetwarzania danych oraz do wniesienia sprzeciwu na warunkach określonych
w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.


§ 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Promocja nie łączy się z innymi promocjami.
2. Niniejsza wersja regulaminu dostępna jest na stronie www.a1energies.pl
3. Klient oświadcza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem i rozumie jego treść.